Dagverzorgingscentrum


DVC Het Kloosterhof

Doelgroep

Doelgroep - doelstelling

Het dagverzorgingscentrum 'Het Kloosterhof', dat erkend is voor
6 eenheden, is verbonden aan het rust- en verzorgingstehuis
Cassiers en wordt uitgebaat door VZW Cassiers woon- en zorgcentrum.

Het dagverzorgingscentrum richt zich tot zorgbehoevende
ouderen (in principe 65+, afwijking mogelijk) - ongeacht de filosofische, godsdienstige
en politieke overtuiging - die geen intensieve medische controle nodig
hebben maar wel behoefte aan (re-)activering, verzorging, toezicht of
begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven met de bedoeling
de partner en de mantelzorger in de thuiszorg te ontlasten.

Wachtlijst

Binnen het dagverzorgingscentrum wordt een wachtlijst gehanteerd.


Bij het hanteren van de wachtlijst worden enkele criteria gebruikt:

• Profiel van de gebruiker: zorgbehoevende ouderen kunnen voorrang hebben op niet-zorgbehoevende ouderen.
• Vervoer: personen die met een eigen vervoer kunnen komen naar het dagverzorgingscentrum krijgen voorrang.
• Woonplaats: personen die in Diksmuide of naburige gemeenten wonen krijgen voorrang.
• Chronologische volgorde.

Wanneer we geen directe plaats kunnen bieden binnen ons dagverzorgingscentrum, wordt er doorverwezen naar andere dagverzorgingscentra.
Het centrum heeft een samenwerkingscontract met DVC 'De Corver' te Houthulst, DVC 'De Creke' te Kortemark en DVC ''t Westrozeke' te Westrozebeke.

Tevens wordt de thuiszorg in kaart gebracht en wordt in overleg nagegaan of bijkomende thuiszorgondersteunde hulp kan ingeschakeld worden.

 

 

 

ondersteund door